اتاق عمل

تجهیزات اتاق عمل

اتاق عمل و تجهیزات و لوازم موجود در آن شامل طیف وسیعی از تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی میباشد تجهیزاتی مانند کفوش و دیوار پوش های اتاق عمل ، تاسیسات برقی  و گازی طبی ، تجهیزات و مواد گند زدا و استریل کننده و از همه مهمتر تجهیزات پزشکی و ابزار جراحی که عمده هزینه های یک اتاق عمل صرف خرید تجهیزات پزشکی شده و در صورت شناخت کافی از تجهیزات و وسایل اتاق عمل و شرکت های ارائه دهنده تجهیزات پزشکی ،  مبلغ قابل توجهی از هزینه های جاری مراکز درمانی در تجهیز اتاق عمل صرفه جویی خواهد شد.
اتاق عمل
آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

نوار قند

لوله هماتولوژی

سفتی باکس

رنگ های گیمسا

دستکش های لاتکس

سمپلر

دندانپزشکی

تجهیزات و لوازم مصرفی دندانپزشکی

اندودانتیکس

ترمیمی و پروتز

دندانپزشکی

مواد و لوازم عمومی

دندانپزشکی
ما همواره تلاش می کنیم

تا بهترین خدمات را برای شما مهیا کنیم

معرفی بهترین تجهیزات اتاق عمل

جدیدترین تجهیزات اتاق عمل

عرضه کننده تمامی البسه اتاق عمل

امکان دسترسی سریع به خرید

اتاق عمل

تجهیزات اتاق عمل

گان بیمار

البسه اتاق عمل

تجهیزات اتاق عمل

تجهیزات اتاق عمل

کارنما (کاتالوگ) تجهیزات اتاق عمل

فهرست